Geam de securitate de sticlă silico – calco – sodică securizat termic. Panou de sticlă în suprafaţa căruia se induc tensiuni de compresiune printr-un procedeu controlatde încălzire şi răcire, cu scopul de a-i da o rezistenţă mărită la tensiuni mecanice, termice şi caracteristici la fragmentare stabilite.

Avantaje

Securitate prin fragmentare

în caz de spargere a sticlei securizate se reduce mult riscul de rănire, deoarece se fragmentează în bucăţi mici, cu muchii netăioase

Rezistenţă sporită la tensiunile termice

sticla securizată prezintă o rezistenţă la tensiunile de origine termică mai mare decât cea a unei sticle recoapte obişnuită

Transparenţă

uşile din sticlă securizată permit luminarea culoarelor sau a suprafeţelor îndepărtate de planul faţadei.

Sticla securizată prezintă aceleaşi caracteristici spectrofotometrice ca şi produsul de bază, de aceeaşi grosime,înainte de a fi supus tratamentului termic (cu excepţia anumitor tipuri de sticlă cu peliculă specială semnalată “T” sau “II”)

Rezistenţă sporită la sarcini mecanice

sticla securizată asigură o rezistenţă la şocurişi la încovoiere de 4 ori mai mare decât cea a unei sticle recoapte de aceeaşi grosime

Pereţi cortină

panourile de sticle securizate care intră în componenţa elementelor de vitraj izolante (IG) şi asamblate cu ajutorul elementelor metalice, permit realizarea unor suprafeţe vitrate mari, reducând imaginea structurilor portante

Marcare

Geamul securizat conform standard SR EN 12150-1 se marchează permanent. Marcarea oferă următoarele informaţii:

• Numele sau marca producătorului;

• Numărul standardului european: EN 12150;

Sticla securizată poate fi

  • sablată sau mătuită cu acid (tensiunea maximă admisă poate fi diferită de cea a produsului netratat);
  • găurită şi/sau decupată (operaţiile se execută înainte de securizare);
  • peliculizată, cu o depunere de control solar, cu joasă emisivitate sau cu o depunere de autocurăţare;
  • stratificată;
  • asamblată în vitraje izolante;
  • emailată;
  • serigrafiată.
produs_02

Heat - Soak Test

Pentru a reduce riscul de spargere spontană a sticlei călite, datorită prezenţei critice de incorporări de sulfură de Nichel (NiS) în sticlă, se recomandă supunerea sticlei călite unui tratament termic suplimentar, denumit “Heat-Soak Test” (EN 14179). Fiind distructiv, acest tratament, elimină cea mai mare parte a sticlei care prezintă risc, fără a putea însă, în condiţiile tehnice actuale, să le elimine în procent de 100%.
Riscul de spargere spontană este însă unul considerabil redus. Acest tratament este indicat în toate situaţiile în care stabilitatea lucrării, menţinerea închiderii sau acoperirii volumului şisiguranţa utilizatorului pot fi ameninţate de spargerea unui geam securizat. TDC Glass poate securiza termic orice tip de sticlă, de la float clar până la cele mai noi tipuri de sticlă floatpeliculizatăşi sticlă ornament, cu grosimi diferite, de la 4 la 12 mm.

Limite dimensionale

TVG TDC Glass – sticlă semisecurizată

Informaţii generale

La fel ca sticla securizată, se induc tensiuni de compresiune în suprafaţa sticlei, printr-un procedeu de încălzire şi răcire controlat, cu scopul de a-i da o rezistenţă mărită la solicitări mecanice, termice şi caracteristici la spargere stabilite.