Diversele forme, culori și proprietăți ale sticlei se datorează numeroaselor procedee și prelucrări disponibile.

Categorii de prelucrări

Prima operaţie la care sticla este supusă e tăierea la dimensiuni determinate, care se execută automat, printr-un un soft integrat de tăiere – optimizare, procedură realizată cu acurateţeşi precizie dimensională.

Sticla brută este achiziţionată de la cei mai mari producători Guardian, AGC, Saint-Gobain, în toate formatele existente, cel mai des folosindu-se formatul JUMBO (6000×3210). Stocarea acesteia se face pe rack-uri speciale, pe sortimente de tipuri de sticlă.

Bystronic - SMFR linie automată de tăiere

TDC Glass poate tăia orice tip de sticlă, de la float clar până la cele mai noi tipuri de sticlă float peliculizată şi sticlă ornament, cu grosimi diferite, de la 3 la 19 mm.

Hegla - linie tăiere sticlă laminată

Pe această linie se pot tăia la dimensiunile cerute sticlele laminate/duplex clare şi peliculizate (grosimi 331 până la 882), din toate formatele existente, inclusiv formatul JUMBO.

Panourile de sticlă ce urmează să fie securizate termic, trebuie finisate pe margini înainte de securizare, cu scopul de a îndepărta micile fisuri apărute pe marginile panoului la tăiere. Fisurile pot genera spargeri ale sticlei, în timpul sau după procesul de securizare.

În funcţie de cerinţele clientului şi de domeniul de utilizare a panoului de sticlă, marginile pot fi parţial prelucrate cu benzi în cruce (detensionare), şlefuite fin cu disc abraziv (şlefuire mată) sau şlefuite lucios (polişare).Marginile pot avea diverse profiluri cu variate tipuri de prelucrări (exemplu: muchie-cant-muchie, şlefuire rotundă).

Sablarea (mătuirea) sticlei se obţine prin mai multe procedee, cel folosit de TDC Glass fiind procesul mecanic.

Sablarea mecanică a panourilor de sticlă se realizează prin bombardarea sticlei cu particule de nisip, putând fi realizată pe toată suprafaţa panoului de sticlă sau cu model, în funcţie de cerinţele clientului. Panoul de sticlă sablat mecanic este mai pretenţios la întreţinere, de aceea poate fi tratat împotriva petelor (amprentelor) cu soluţii speciale.

Aplicaţii ale sticlei sablate: constucţii din sticlă (uşi, compartimentări interioare, balustrade, trepte, mobilier etc.)

Un alt proces de obţinere a sticlei sablate este aplicarea unei folii ce imită sablajul. Acestă folie autoadezivă, aplicată pe toată suprafaţa panoului de sticlă are rol de protecţie în cazul spargerii (folia menţine sticla pe poziţie).

Găurile și decupajele în panourile de sticlă se fac pentru balamalele și mânerele ușilor din sticlă sau pentru prindere pe diverse suporturi (exemplu placări pereţi, tavane etc.).

Maşina de găurit  VT 1250 este o maşină verticală semiautomată, destinată execuţiei găurilor de diferite diametre în panourile de sticlă, utilizând foreze abrazive opozabile, având drept agent de răcire apa.Poate fi utilizată pentru găurirea panourilor de sticlă de diferite dimensiuni şi grosimi.

Grosimi de sticlă prelucrabile: 3 – 12 mm

Diametrul burghiului: Ø4- Ø70 mm

 

Decuparea panourilor de sticlă

Maşina CNC – NRG 250 este un echipament tehnic de lucru de înaltă performanţă, destinat prelucrării tuturor tipurilor de sticlă, cu grosimea cuprinsă între 3 şi 19 mm şi dimensiuni maxime de 1200×2475 mm.

Linia de asamblare Bystronic  este alcătuită din maşina de spălat verticală, staţia de inspecţie, presa robot, în care se execută prima sigilare, concomitent cu introducerea argonului între cele două panouri de sticlă, asigurând un grad de umplere de 90%.

A doua sigilare se execută semiautomat, cu poliuretan pentru vitraje rezidenţialeşi cu silicon structural pentru vitraje arhitecturale.

Un procedeu important realizat de TDC Glass este utilizarea distanţierului de aluminiu îndoibil, cu sau fără barieră termică, eliminându-se îmbinarea pe patru colţuri, ceea ce asigură o sigilare ermetică a vitrajului. Linia de asamblare are o capacitate de producţie de 400 unităţi pe schimb.

Fiecare lot de vitraje produs este supus testelor de verificare a calităţii si conformităţii, pe baza planului de inspecţiişi încercări: duritatea, testul de omogenitate, etanşeitatea etc.

Linia de securizare estecompusă dintr-un cuptor de securizare, dotat cu convecţie superioară Tamglass HTF SuperTM 2436-C-20 şi sistem QMS, care permite tratamentul termic pentru toate tipurile de sticlă, inclusiv sticlele peliculizate.

Cuptorul are o capacitate medie de producţie de aproximativ 1000 mp pe zi şi poate securiza panouri de sticlă cu grosimea cuprinsă între 4-12 mm, şi semisecuriza panouri de sticlă cu grosimea cuprinsă între 3-12mm, cu dimensiunile maxime de 2440 x 3900mm.

Prin procesul de securizare, performanţele sticlei sunt îmbunătăţite considerabil comparativ cu sticla recoaptă obişnuită.Sticla securizată a fost creată pentru a fi utilizată în zonele în care faţada trebuie să facă faţă unui şoc termic şi să aibă o rezistenţă mecanică ridicată.Prin folosirea sticlei securizate este minimalizat nivelul riscului de accidentare, aproape până la zero, deoarece aceasta se sparge în particule relativ mici, cu muchii rotunjite, netăioase.

După operaţia de securizare, fiecare lot este verificat prin intermediul testelor specifice acestei operaţii.

Laminarea este procedeul de stratificare a două sau mai multe panouri de sticlă, în condiţii specifice de temperatură şi presiune, prin intermediul unor filme din plastic clare sau colorate de PVB, EVA cu un grad mare de rezistenţă şi elasticitate. Filmele intercalate pot fi colorate, decorative sau cu proprietăţi suplimentare de protecţie solară, acustică, printuri fotografice, etc.

Panoul de sticlă astfel stratificat este un produs cu un grad mărit de rezistenţă, în funcţie de tipul şi grosimea straturilor de sticlă utilizate, tipul şi grosimea stratului intermediar.

În funcţie de cerinţele clientului şi de domeniul de utilizare, laminarea se poate realiza din panouri de sticlă de diferite dimensiuni şi grosimi (dimensiuni maxime 4200×2400), plane sau curbe, float, semisecurizate sau securizate.

După procesul de laminare, fiecare lot este verificat prin intermediul testelor specifice acestei operaţii.

Le varie forme, i vari colori e le proprietà del vetro sono dovute ai vari processi e trattamenti disponibili.

Categorie di lavorazioni

La prima lavorazione del vetro è di tagliarlo a determinate dimensioni, automaticamente attraverso un soft integrato di taglio – ottimizzazione, una procedura di alta accuratezza e precisione dimensionale.

Il vetro grezzo è acquistato dai più grandi produttori Guardian, AGC, Saint-Gobain, in tutte le forme esistenti, il più delle volte utilizzando il formato JUMBO (6000×3210). Viene stoccato su rack speciali, per tipi di vetro.

Bystronic - SMFR linea automatica per taglio vetro

TDC Glass può tagliare qualsiasi tipo di vetro, da float chiaro fino ai più nuovi tipi di vetro float rivestito e vetro ornamento, a diversi spessori da 3 a 19 mm.

Hegla – linea taglio vetro laminato

Su questa linea si possono tagliare alle dimensioni richieste i vetri laminati /duplex chiari e rivestiti (spessori di 331 fino a 882), per tutti i formati esistenti, compreso il formato JUMBO.

Dieverschiedenen Formen, Farben und Eigenschaften des Glases sind auf die zahlreichen verfügbaren Vorgehensweisen und Be- und -Verarbeitungen zurückzuführen.

Arten von Be- und -Verarbeitungen

Die erste Vorgehensweise bei denen das Glas dem Schnitt auf vorbestimmte Abmessungen unterzogen wird, die automatisiert, durch einer integrierten Schneide–Optimierungssoftware ausgeführt wird, ein mit Genauigkeit und Maßhaltigkeit erfolgendes Verfahren.

Das Rohglas wird von den wichtigsten Großherstellern Guardian, AGC, Saint-Gobain, in sämtlichen bestehenden Formaten erworben, dabei wird das Format JUMBO (6000×3210) am häufigsten angewandt. Die Einlagerung hiervon erfolgt auf speziellen Racks, anhand von Sortimenten der Glastypen unterteilt.

Automatische Schneidelinie Bystronic - SMFR

TDC Glass kann jegliche Glasart schneiden, vom klaren Floatglas bis hin zu den neusten Typen des beschichteten Floatglases und Zierglas mit unterschiedlichen Dicken, von 3 bis zu 19 mm.

Hegla - Schneidelinie für Verbund-Sicherheitsglas

An dieser Linie können auf die geforderten Abmessungen klare und beschichtete Verbund-/- Doppelsicherheitsgläser (Dicken von 331 bis zu 882), in allen jetzig bestehenden Formaten, einschließlich dem JUMBO-Format, zugeschnitten werden.