Prin intermediul echipei noastre, vă putem oferi consultanţă începând de la faza de proiectare până la faza de execuţie, montaj, ș.a.m.d., în vederea alegerii corecte a panourilor de sticlă, în funcţie de locaţia proiectului sau a climei, performanţele dorite, aspectul estetic şi costul.

Pret Sticla Securizata

Pentru construcţii din sticlă, amenajări şi compartimentări interioare putem asigura asistenţă tehnică pentru:

 • proiectare
 • măsurători
 • întreţinerea corectă a panourilor de sticlă
 • etc.

Noi possiamo offrire consulenza dalla fase di progettazione fino alla fase di esecuzione, montaggio e così via, per scegliere correttamente i panelli di vetro, in funzione del luogo del progetto oppure dell’ambiente, dei risultati desiderati, dell’aspetto estetico e del costo.

Pret Sticla Securizata

Per costruzioni in vetro, arredamenti e pareti interiori possiamo offrire l’assistenza tecnica per:

 • progettazione
 • misurazioni
 • la manutenzione corretta dei pannelli in vetro
 • etc.

Durch unseren Arbeitsteam können wir Ihnen Beratung beginnend mit der Planungsphase bis hin zur Ausführungs-, -Einbauphase usw. anbieten, zwecks richtiger Auswahl der Glaspaneele gemäß dem Projektstandort oder den Klimabedingungen, den gewünschten Leistungen, ästhetischen Erscheinungsbild und Kosten.

Pret Sticla Securizata

Für Glaskonstruktionen-, -Einrichtungen und -Innenraumaufteilungen können wir Ihnen technische Kundenbetreuung anbieten, hinsichtlich:

 • der Planung
 • den Vermessungen
 • der ordnungsgemäßen Wartung von Glaspaneelen
 • usw.